සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-19
උත්පාද තිති බංග
භාවනාව කාලයක් කරගෙන යන විට අඩනිදිමත ගතියක් මතුවනවා මෙය සදහා කරයුතු දේ?
ඇතිවීම නැතිවීම ඇතිවනවිටම නැතිවන බැවින් එහිද යමක් නැත. ඒය දැකීමද යම් තරා දුරක හිතේ ඇතිවන ඇලීම නිසාද?
16:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව