සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-21
මොලය මනස අතර සම්බන්ධය
ඇතිවී නැතිවී යන චිත්තක්ෂණ සහ මොලය අතර සම්බන්ධය පැහැදිලි කර දෙන්න.
11:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව