සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-29
කර්මස්ථානයේ අවශ්‍යතාවය
අර්යමර්ගයේ භාවනාව වඩන විට එම වචන මාලාව හිතින් එම පුද්ගලයාට වාඩාත් අදාළ පරිදි තම සිත දකිමින් සිතිවිලි ගාල එයි, එම වදන් වැල් මාරු කර කර යාම හරිද?
21:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව