සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD030-31
පූතිමුත්ත භේසජ්ජය
බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු රෝග සඳහා පුති මුත්ත භේසජ්ජ අනුදැනු වදාලේද?
01:50
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (869 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව