සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-02
හදි හූනියම් කිරීමට හේතුව
දෙමවුපියන් දරුවන්ට හදි හූනියම් කරන්නේ ඇයි? එය කවර හේතුවක් නිසාද?
අනිත් අයට වැරදි කරන්නේ ඇයි?
පාප ක්රිටයා නොකරන්නේ ඇයි?
29:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව