සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-04
භාවනාවට සුදුසු දින චරියාව
පුර්නකාලීනව භාවනාවේ යෙදෙන සමයක වඩාත් සාර්ථක දින චරියාව කියා දෙන්න.
16:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව