සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-05
ගාථාවක අර්ථය
ගණ තමතම ඥානං ගාථාවේ තේරුම තේරුම කර දෙන්න?
01:27
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (858 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව