සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-09
සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස
සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, උපායාස පහදාදෙන්න
11:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ශෝක
පරිදේව
දුක්ඛ
දෝමනස්ස
උපායාස
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව