සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-11
දේව සංඛාර
දේවාලයක දෙවියන් සම්බන්ධව වැඩ කරන කෙනක් බුදුන් වැදලා දෙවියන්ට පුණ්යකනුමෝදනා කරන අවස්ථාවල නිදිමත ගනියක් ඇතිවීමට හේතුව කුමක්ද?
පංචස්කන්ධයද පංචඋපාදානස්කන්ධයද දුක?
24:47
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව