සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-18
වැරදි වැටහීම
ලෙෘකිඛ ආනාපානසති භාවනාව වැඩීමෙන් චතුර්ථත් ධ්‍යානයට ධ්‍යාන වැඩි ඇත්නම් එය ආර්ය ධ්‍යානයකට හරවා ගන්නේ කෙසේද?
27:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව