සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-27
නිවනට කෙටි මග
සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පෙන්වාදී ඇති පරිදි අමා මහ නිවන් සුව අත්පත් කිරීමට සතර සතිපට්ඨාන භාවනාව අවරුදු 7ක් හෝ අවම වසයෙන් දින 7ක් කරනවානම් අනාගාමී පලය හෝ අරිහත් පලය ලැබෙන බව එම දේශනයේ තියෙනවා. ඒ සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍රය ගැන දේශනා කරන මෙන් ඉල්ලමි.
බුද්ධ කාලයේ සිවුපිලිසිබියපත් රහතුන් වහන්සේලා ගැන සදහන් වන අවස්ථා ගැන කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න.
06:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව