සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-29
පින සහ කුසලය
යම් දෙයක් දනට පුදා එයින් අප ලැබිය යුත්තේ කුසල් ද පින්ද? කුසල් කර අපිට ලැබිය යුත්තේ මොනවාද? පින් කර අපිට ලැබෙන්නේ මොනවාද? යම් ප්‍රාර්ථනාවක් කලොත් හරියනවාද? කුසල් සහ පින් කියන්නේ දෙකම එකක් ද? පහදාදෙන්න.
බාදක එන්නේ ඇයි?
16:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව