සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-30
සසර මග සහ නිවන
කෙනක් ජීවත්වන ආකාරය තුලින් දිව්‍ය ලෝකයටත් සතර අපයටත් නිවන් මගටත් පිවිසිය හැකි ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.
06:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව