සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-32
කර්මස්ථානයේ පරමාර්ථ අර්ථය
සම්මා සම්බුදු සරණයි සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සියලු ලෝක උපාදානයෙන් නිදහස් වෙත්වා////// නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා ///
10:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව