සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD031-34
ආලෝක කර්මස්ථාන විග්‍රහය
කර්මස්ථාන විග්‍රහය සම්මා සම්බුද්ධ පරම ආලෝකයෙන් ආලෝක වෙත්වා
සියල්ල අතහැරිය යුතුද?
28:17
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
සම්බුද්ධ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (16 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව