සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD032-18
මස් මාළු අනුබවය පාපයක්ද?
මස් මාළු අනුබවය සහ ආයතන සංවරය
23:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව