සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-01
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා මාලාව- හැඳින්වීම
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික රූපවාහිනී ධර්ම දේශනා මාලාව
01:20
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (787 KB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව