සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-06
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 5 - රාග දේවේශ මෝහ විග්‍රහය
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -5)
19:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව