සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-11
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 10-කායානුපස්සනාවට අයිති අනාපානසතිය විග්‍රහය (5-5)
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -10)
මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන ආකාරයෙන් ආනාපානසති භාවනාව වැඩීමට අවශ්‍ය වන පසුතලය කුමක්ද? කියන කාරණය රාහුල හාමුදුරුවන්ට සම්මා සම්බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කල වදාළ ඒ මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රයට අනුව විග්‍රහ කරලා තේරුම් ගන්න ආකාරය.
22:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව