සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-13
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 12- ආනාපානසති භාවනාව වැඩීමට අවශ්‍ය වන කරුණා, මුදිතා, උපෙක්කා සහ අසුභ භාවනාව විග්‍රහය
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -12)

මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙන ආකාරයෙන් ආනාපානසති භාවනාව වැඩීමට අවශ්‍ය වන පසුතලය කුමක්ද? කියන කාරණය රාහුල හාමුදුරුවන්ට සම්මා සම්බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කල වදාළ ඒ මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රයට අනුව විග්‍රහ කරලා තේරුම් ගන්න ආකාරය.
21:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව