සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-14
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 13- ආනාපානසති භාවනාව වැඩීමට අවශ්‍ය වන අනිච්ච භාවනාව වැඩීම
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -13)
22:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
මහා රාහුලෝවාද සුත්‍රය, යො පටිච්චසමුප්පාදං පස්සති සො ධම්මං පස්සති, පමාදෝ මච්චුනෝ පදං, අප්පමාදෝ අමත පදං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (13 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව