සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD033-16
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම දේශනා 15- කය පිලිබඳ විග්‍රහය
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම යනු මොනවාද? (දේශනා මාලාව -15)
21:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව