සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD034-02
රොහල් ගතව සිටියදී කරන ලද දේශනා 2 - ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක ඇති වටිනාකම - අනාථ නොවන බව
රොහල් ගතව සිටියදී කරන ලද දේශනා 2 - ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් පමණක් ඇති කෙනෙක් පර ප්‍රත්‍ය රහිතව, පිළිසරණක් ඇති කෙනෙක් වන්නේ කොහොමද? ඒ ශ්‍රද්ධා මාත්‍රය ලැබූ පසුත්, මාර පාක්ෂික බලවේග වලට නිවන නැවැත්වීමට හැකි ද?
10:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව