සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD034-05
සතර සතිපට්ඨානය වේදනානුපස්සනාව.
21:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව