සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD034-14
ගන්ධබ්බයා පටිච්චසමුප්පාදයට අනුව.
ලෝකය පටිච්චසමුප්පාදය තුල පිහිටා ඇත. ගන්දබ්බ සත්වයෙක් පටිච්චසමුප්පාදය තුලින් පැහැදිලිකල හැකිද?.
අන්තර භාවයක් ඇද්ද?
ගන්දබ්බ යනු අන්තරා භාවයක් යැයි ව්‍යවහාර කරයිද?
මේ පිළිබද පැහැදිලි කර දෙන්න.
44:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
කළලය
කලේබරේ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (25 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව