සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD034-15
සමාධිය සහ ධ්‍යාන
සමාධිය සහ ධ්‍යාන පිලිබදව සෝවාන් පලයත් සමග ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද?
13:01
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව