සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-06
මරණයකදී පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය.
මරණය ගැන සිතාගැනීමටවත් අවස්ථාවක් නොලැබ හදිසියේ සිදුවන මරණයකදී පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පැහැදිලිකර දෙන්න.
45:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව