සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-08
සම්පස්සජා වේදනා, උපාදාන.
ප්‍රයෝගික ජීවිතයේදී වේදනා සහ සම්පස්සජා වේදනා වෙන වෙනම අදුන ගන්නා ආකාරය සහ ඒවායේ ආදීනව ස්වභාවය බලන ආකරය පහදා දෙන්න.
25:56
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව