සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-10
කර්ම බීජ, උප්පත්ති බීජ සහ සංඛාර.
භවංග සිත යනු කුමක්ද?
භවංග සිත පිරිසිදුද?
තද නින්දේදී පවතින සිත කුමක් ද?
25:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව