සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-11
එයම ශාන්තයි එයම ප්‍රනීතයි කුමක්ද?
එයම ශාන්තයි එයම ප්‍රනීතයි සිතමින් සිත තබා ගත යුත්තේ ආකාසයේද?
2:41:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (93 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව