සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-17
අවිද්‍යාව හටගන්නා හේතුව.
පටිච්චසමුප්පාදයේ මුල වන අවිද්‍යාව හැමවිට වේදනාව පුර්වන්ගමව හටගනී. සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා නිසා ප්‍රවෘති ජාති බිහිකරන නෙයෙක් අවිද්‍යාවේ ගති හටගන්නා ආකාරය පහදාදෙන්න.
19:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව