සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD037-25
කෙලෙස් ප්‍රහාණය වන ආකාරය.
තදංග ප්‍රහාණය සහ විෂ්කම්භන ප්‍රහාණය පැහැදිලි කර දෙන්න.
08:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව