සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-15
සති පට්ඨානය වඩන ආකාරය.
බුද්ධ දේශනාවට අනුව යමෙක් සතර සතිපට්ඨානය උපරිම අව්රුදු හතක් වඩනවන්ම් අරිහත් ඵලය හෝ අනාගාමී ඵලය බලාපොරොත්තු විය යුතුයි යන්න සදහන්වේ. එසේ නම් අපට මෙම අත්බවයේදී උතුම් අරිහත් පලයට පත්වීමට ගිහිගෙදර සිටිමින් සතර සතිපට්ඨානය වඩන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න.
35:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව