සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-18
කල්ප විනාශය.
කල්ප විනාසයක් යනු කුමක් ද? 2012 වර්ෂයේදී කල්ප විනාශයක් සිදුවෙනවාද?
16:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව