සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-24
අරිය කාන්ත සීලය වටහා ගන්න.
මගේ ආර්ය කාන්ත සීලය, අජිව අස්ටමක සීලය නම්, උපොසත අස්්‍ඨාංග දිනයේදී සිල් පවාරණය කිරීමට ආර්ය කාන්ත සීලයෙන් පවාරණය කල හැකිද?
30:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව