සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-36
අන්තර පරිනිබ්බානය.
තුන් භාවයට හිත නොතබා භාවනාකර අරිහත්වයට පත්නොවූ ඒත් මගපල ලැබූ අයෙක් මරණයට පත් උනොත් ඒ සංජතිකයා නිවන් අවබෝධ කරන්නේ කෙසේද?
11:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව