සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-12
දොළොස් පිරිකර කිරීමෙන් ලැබේන ප්‍රතිපලය.
දොළොස් පිරිකර යනු මොනවාද?
ඒවා ආර්ය උත්තමයෙකුට පූජා කිරීමෙන් ලැබේන ප්‍රතිපලය මොනවාද?
05:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව