සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-51
සිල් වත, ගන්දබ්බ අවස්ථාව සහ ත්‍රිහේතුක උත්පත්තිය පිළිබද.
මම දැක තිබෙනවා සමහර අය අටසිල් සමාදම් වීමට පෙර ආහාර ගන්නවා ඒක සුදුසුද? මියයන සැම දෙන දින හතක ගන්දබ්බ අවස්ථාවේ සිටීද? ගන්දබ්බ අවස්ථාව ගැන විස්තර කරදෙන්න? ජාති අන්දය ත්‍රිහේතුක වෙනවාද? ඔහුට ධර්ම අවබෝදයක් කර හැකිද?
11:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව