සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-56
සත්වයන්ට වැළදෙන යම් යම් රෝග, කර්ම විපාක සහ බෙහෙත්.
සසර සැරිසරන සත්වයන්ට වැළදෙන යම් යම් රෝග කර්ම විපාක අනුව සිදුවෙනවා නම් බෙහෙත් මගින් පාලනය වීම පිලිබදව පැහැදිලි කර දෙන්න?
11:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව