සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-63
ධර්මය දැක අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි භාවනාවට.
අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි කියන භාවනාවක් මූලික වශයෙන් දී තිබුනී. ඒ පිළිබඳව විස්තරයක් කරලා ඒ භාවනාවට යොමුවෙන අන්දම පැහැදිලි කර දෙන්න.
1:25:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (49 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව