සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-25
දිට්ටේ දිට්ට මත්තං
බාහිය දාරුචීරිය තුමාට වදාල දිට්ටේ දිට්ට මත්තං බවිස්සති, මුතේ මුත මත්තං බවිස්සති..යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද? බහිරව පූජාවක් තැබිය යුතුමද?
18:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව