සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-43
උදයන්ගම... අත්තන්ගම තමා තුලින් විග්‍රහ කර ගැණිම.
උදයන්ගම, අත්තංගම, ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරන උදාහරන සහිතව පැහැදිලි කරදෙන්න.
21:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව