සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-58
තිස් දෙයාකාර භාවනාවේදී මනස අඩංගු නැති බව.
තිස් දෙයා කාරයට වඩන භාවනාවේදි මනස අඩංගු නැත. කොටස් තිස් දෙකේ එකතුවෙන් ක්‍රියා කරන මනස ඇතුලත් නොවුයේ ඇයිද? සත්වයා මේස පුටු වගේ නොවන බෙදා වෙන් කලවිට ක්‍රියාත්මක වන සවාභාවය පහදාදෙන්න.
10:13
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව