සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-12
පවක් සිදුවීමට නම්.
මා කූඩුවෙන් වැටුන ලෙන් පැටවකු, එම පැටවා කූඩුවෙන් තැබීමට යෑමෙදී වු දිව ගියා. මා පසුපස එලවා ගියෙමි. එවිට එකවර පූසකු ඌව මරා කෑවා. එයින් මට පවක් සිදුවේද?
16:54
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව