සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD042-19
නවකයකු දැන ගත යුතු දෙය.
ත්‍රිලක්ෂනය අවබෝධ කර ගැනීමට වෙහෙසෙමි. නවකයකුට පූර්වභාග නුවන ලගා කර ගැනීමට අනුගමනය කල යුතු ක්‍රමය පැහැදිලි කර දෙන්න.
1:11:24
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ ධම්මා හේතුප්පභවා - තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ
තේසං හේතුයෝ නිරෝධෝ - ඒවං වාදී මහා සමණෝ

අත්තාහි අත්තනෝ නාථෝ
කෝ හි නාථො පරෝ සියා
අත්තනාව සුදන්තේන
නාථං ලභති දුල්ලභං
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (49 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව