සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-20
මයිකල් ජැක්සන් ගැන.
මියගිය පොප් ගායක මයිකල් ජැක්සන්ගේ ගතිය අනුව ගිරා සංඛාර මවාගෙන ඇද්ද? ප්‍රේක්ෂකයින් පිනවීම නිසා අපාගත වීනැද්ද?
06:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව