සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-23
ආනන්තර්ය පාප කර්මයේ ප්‍රවෘති විපාක.
කෙනෙක් ආනන්තර්ය පාප කර්මයක් කල පසු ඒ හා සම්බන්ද ප්‍රවෘති විපාක සැරින්සැර පලදීම සිදුවේද?
02:12
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව