සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-25
ආසිර්වාද දීමට සහ ගැණීමට නම්
යම්කිසි ආශිර්වාදයක් ලබා දීමට හෝ ලබා ගැනිමට, ලබාදෙන පාර්සවය හා ලබාගන්නා පාර්සවය කුමන ආකාරයකින් පිහිටිය යුතුද?
04:07
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව