සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD044-27
භාවනාව සමාධිය ධ්‍යාන --නිරුක්ති
භාවනාව, සමාධිය, ධ්‍යාන, යන වචන වල නිරුක්ති පහදාදෙන්න.
04:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
භාවනාව
සමාධිය
ධ්‍යාන
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව