සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD045-44
සොවාන් ලාබියාගේ බව අට
ඔබ වහන්සේගේ දෙශනයකදී බිමිබිසාර රජු භව 14 ක සිටි බව.
සත්තක්ඛත්තුපරම පහදා දෙන්න.
09:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව